Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych Nabywcy jest firma GRANATOVO spółka cywilna Dominika Konopczyńska, Barbara Kądziela z siedzibą w Warszawie przy ul J. Dąbrowskiego 44 m 7.
Dane osobowe podane przez Nabywcę na stronie www.granatovo.com są przetwarzane jedynie w celach realizacji umowy sprzedaży oraz po wyrażeniu odrębnej zgody przez Nabywcę mogą być przetwarzane w celach marketingowych, zgodnie z warunkami określonymi w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101 z 2002r. poz. 926, z późn.zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).
Zamawiający może otrzymywać drogą elektroniczną materiały o charakterze marketingowym jeśli wyrazi na to zgodę.
Zamawiający może anulować zgodę na otrzymywanie materiałów za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@granatovo.com
Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędny dla realizacji Zamówienia.
Nabywca ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i adresowych oraz ich poprawiania.

Ciasteczka (cookies)
Niektóre obszary strony mogą wykorzystywać ciasteczka, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera odwiedzającego identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia i przyspieszenia działania serwisu (np. poprzez zapamiętanie poprzednio otwartych tekstów i szybsze ich ponowne wczytywanie). Ciasteczka są nieszkodliwe dla komputera, jak również dla użytkownika i jego danych. Każdy użytkownik może je wyłączyć w ustawieniach włąasnej przeglądarki.