Regulamin

REGULAMIN SKLEPU

1.   DEFINICJE

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: Sprzedawca – Administratorem strony jest GRANATOVO S.C. Dominika Konopczyńska, Barbara Kądziela z siedzibą w Warszawie przy ul J. Dąbrowskiego 44 m 7, NIP 5213773102 www.granatovo.com Sklep – zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych (serwis internetowy) zarządzanych przez Sprzedawcę i pozwalających Użytkownikom na zawieranie Umów sprzedaży, dostępny w domenie internetowej: www.granatovo.com Nabywca – Użytkownik, który w ramach Sklepu zawarł Umowę sprzedaży Umowa sprzedaży – umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, której przedmiotem jest sprzedaż na rzecz Nabywcy rzeczy Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Materiały – informacje zawarte na stronach internetowych Sklepu, m.in. nazwy i opisy oraz zdjęcia i ilustracje graficzne towarów, będących własnością Sprzedawcy i bez jego zgody nie mają prawa być użyte

2.   ZAMÓWIENIA

Zamówienia na nasze produkty przyjmujemy 7 dni w tygodniu / 24 godziny na dobę. Przesyłki realizujemy w poniedziałki, środy i piątki w godzinach popołudniowych. Aby dokonać zakupu w naszym Sklepie Nabywca musi dokonać wyboru produktu, wybrać sposób płatności i dostawy/odbioru towaru. Opłaty za zamówienie można dokonać na trzy sposoby: – gotówką w przypadku odbioru osobistego – przelewem internetowym – przez system płatniczy tpay.com Dokonując zakupu w Sklepie Nabywca dokonuje przelewu bankowego za zamówiony towar na poniższe dane: GRANATOVO S.C. ul. Jarosława Dąbrowskiego 44m7 02-561 Warszawa konto bankowe: 86 1140 2004 0000 3302 7676 9447. Każde zamówienie, które zostaje przyjęte do realizacji, potwierdzamy poprzez automatyczny e-mail, wygenerowany przez Sklep. W przypadku dostawy pocztą lub kurierem zamówienie zostaje przyjęte do realizacji po potwierdzeniu zrealizowania płatności.

Zamówienia są wysyłane do Nabywcy w przeciągu 3-4 dni roboczych (od wpływu na konto)  za pomocą Kuriera DHL (Za opóźnienia wynikające z winy przewoźnika Sklep nie odpowiada).

Zamówienie jest dostarczane na adres podany przez Nabywcę. W przypadku wątpliwości dotyczących zamówienia, Sklep ma prawo skontaktować się z Nabywcą poprzez wskazany przez niego adres e-mail lub numer telefonu. Koszty dostawy pokrywa Nabywca. Ceny w Sklepie wyrażone są w złotych i zawierają podatek VAT. Na wyraźną prośbę Nabywcy możemy wystawić fakturę VAT, w przeciwnym razie Nabywca otrzyma paragon fiskalny potwierdzający Zakup i będący podstawą do Zwrotu lub Reklamacji.

 

W przypadku braku opłaty za zamówienie w przeciągu 5 dni roboczych, Sprzedawca ma prawo do kontaktu telefonicznego z przypomnieniem o nie opłaconym zamówieniem z po kolejnych 5 dniach roboczych, Sprzedawca ma prawo, bez uprzedniego powiadomienia Nabywcy, anulować zamówienie.

3.   REKLAMACJE

Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru. Zamawiający zgłasza reklamację drogą elektroniczną na adres magda@granatovo.com Sklep w ciągu 14 (czternaście) dni roboczych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania. W przypadku reklamacji prosimy odesłać towar na adres: GRANATOVO S.C. ul. J. Dąbrowskiego 44 lok 1A , 02-561 Warszawa Do odsyłanego towaru prosimy dołączyć dowód zakupu (paragon lub FV).

Jeśli reklamacja zostanie uznana, uszkodzony towar zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy jeśli naprawa jest niemożliwa. Jeśli naprawa jak i wymiana nie będzie możliwa (ze względu na wyczerpanie się asortymentu) zaproponujemy  podobny towar lub zwrócimy równowartość ceny.

Reklamacji nie podlega odzież użytkowana dłużej niż 12 miesięcy, i uszkodzona w wyniku nieprawidłowej konserwacji (opis sposobu prania znajduje się na metkach wszytych lub/i dołączonych do produktów).

4.   ZWROTY

W ciągu 14 dni można dokonać zwrotu towaru bez podania przyczyny.

W przypadku zwrotu prosimy odesłać towar na adres: ul. J. Dąbrowskiego 44 lok 1A   02-561 Warszawa. Do odsyłanego towaru prosimy dołączyć dowód zakupu (paragon lub FV) oraz wypełniony formularz zwrotu.

Koszt odesłania zwracanego towaru do Sprzedawcy pokrywa klient.

Zwracany produkt nie może nosić  śladów użytkowania i musi być kompletny (posiadać wszystkie metki) i oryginalne opakowanie. W ciągu 10 dni roboczych od odesłania produktu zwrócimy na konto równowartość zakupu (lub 21 dni przekazem pocztowym pod adresem wskazanym w zamówieniu).

5.    DANE OSOBOWE

Administratorem danych osobowych Nabywcy jest firma GRANATOVO S.C. Dominika Konopczyńska, Barbara Kądziela z siedzibą w Warszawie przy ul J. Dąbrowskiego 44 m 7. Dane osobowe podane przez Nabywcę na stronie www.granatovo.com są przetwarzane jedynie w celach realizacji umowy sprzedaży oraz po wyrażeniu odrębnej zgody przez Nabywcę mogą być przetwarzane w celach marketingowych, zgodnie z warunkami określonymi w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101 z 2002r. poz. 926, z późn.zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024). Zamawiający może otrzymywać drogą elektroniczną materiały o charakterze marketingowym jeśli wyrazi na to zgodę. Zamawiający może anulować zgodę na otrzymywanie materiałów za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@granatovo.com Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędny dla realizacji Zamówienia. Nabywca ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i adresowych oraz ich poprawiania.