Blog

Dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego

Informacje o dofinansowaniu

1. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Dotyczy: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020.

Podziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Tytuł projektu: Rozwój eksportu przedsiębiorstwa GRANATOVO -wypromowanie produktów branży modowej za granicą.

Numer projektu: POIR.03.03.03-IP.03-00-001/19

Cele i efekty realizacji projektu: Celem realizacji przedmiotowego projektu jest wzrost rozpoznawalności i konkurencyjności marki GRANATOVO poprzez internacjonalizację jej działalności. Realizacja działań promocyjnych pozwoli na umocnienie pozycji Beneficjenta na rynku międzynarodowym. Wszystkie zaplanowane działania mają na celu pozyskanie potencjalnych partnerów biznesowych oraz odbiorców oferowanych produktów. Dalsza ekspansja na rynki zagraniczne pozwoli zwiększyć sprzedaż oraz otworzyć nowe kierunki dystrybucji. Będzie to miało pozytywny wpływ także na promocję polskiego sektora mody oraz Marki Polskiej Gospodarki.

Planowane efekty:

Zwiększenie liczby zagranicznych kontraktów handlowych; wzrost sprzedaży eksportowej; wzrost sprzedaży produktów będących przedmiotem projektu.

Wartość projektu ogółem: 288.700,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 230 960.00 PLN

Beneficjent: GRANATOVO S.C. Dominika Konopczyńska, Barbara Kądziela

Niniejszy projekt współfinansowany jest przez Unię Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

1 stycznia 2020

TAGI

Może Ci się spodobać