fbpx

Blog

Styczeń z Fundacją Rodzić po Ludzku

Granatovo od początku swojego istnienia w misję firmy ma wpisane dostarczanie kobietom produktów, które wspomogą je przy narodzinach i w czasie karmienia piersią. Produkty są wynikiem naszych doświadczeń, które zbudowały w nas potrzebę wzmacniania kultury i wrażliwości na temat porodu, tego pięknego, ale niełatwego okresu w życiu kobiety i jej partnera, całej rodziny.

Od samego początku w naszych głowach rodził się pomysł współpracy z organizacją pozarządową, która swymi działaniami buduje społeczną świadomość znaczenia godnego porodu, edukuje w tym zakresie kobiety i personel medyczny oraz wzmacniania kompetencje matek.

Jasnym dla nas zawsze było, że taką organizacją jest Fundacja Rodzić po Ludzku, która jeszcze w latach 90’ rozpoczęła długą drogę o zmianę mentalności i prawa w zakresie porodów w Polsce

Opieka okołoporodowa w ciągu kilku ostatnich dekad istotnie się rozwinęła. Fundacja jest jednym z głównych aktorów tych zmian. To organizacją pozarządową działającą na rzecz kobiet w ciąży i matek małych dzieci. Jej celem jest, aby każda kobieta mogła urodzić swoje dziecko w godnych warunkach, otoczona szacunkiem oraz troskliwą i uważną opieką ze strony personelu, przy wsparciu bliskich jej osób. Jej działania są nakierowane na wzmocnienie i wspieranie kobiety w otwartym formułowaniu swoich potrzeb i domaganiu się respektowania swoich praw.

Jednym z flagowych projektów Fundacji jest kampania „Rodzę – Mam prawa”. Za pomocą spotów, animacji i infografik informuje kobiety, że według prawa mogą rodzić w zgodzie z własnymi potrzebami. Poród może być wydarzeniem rodzinnym i intymnym, które odbywa się w atmosferze szacunku i zrozumienia. Kobieta może poruszać się spontanicznie, podejmować decyzje oraz powinna być rzetelnie informowana o stanie zdrowia jej i jej dziecka. Ma prawo do pierwszego przytulenia dziecka „ciało do ciała” oraz wsparcia położnej środowiskowej po porodzie. W spotach kampanii mówi: „Nowoczesne Standardy Opieki Okołoporodowej pomagają wrócić do tego, co naturalne i instynktowne, przypominając, że to Ty znasz swoje ciało najlepiej. To samo ciało, które od zawsze potrafiło całować, od zawsze wie, jak urodzić.”

1 stycznia 2019 roku w życie weszło nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia Standard Organizacyjny Opieki Okołoporodowej (SOOO). To dokument, w którym zapisane są prawa w zakresie opieki nad ciężarną, rodzącą, kobiecie w połogu i w czasie karmienia piersią. To dokument, którego mogło nie być a nasze prawa były by zdane na łaskę lub niełaskę personelu medycznego. Dzięki silnemu naciskowi społecznemu oraz działaniom Fundacji Rodzić po Ludzku nasze prawa zostały obronione i dokument w randze rozporządzenia pozostał. Nadal nasze prawa są zagwarantowane.

Dziś chcemy dołożyć swoją cegiełkę chcąc wesprzeć działania Fundacji w promocji wśród kobiet nowych zapisów w SOOO.

Chcemy aby Fundacja nadal wspierała nas matki w drodze do macierzyństwa edukując, dbając i strzegąc naszych praw. Działania te wymagają funduszy i w tym zakresie chcemy Fundacje wspierać.

W styczniu ze sprzedaży każdej sukienki do porodu przekażemy 20 zł a z każdego kompletu porodowego 20 zł na konto Fundacji.

W ramach naszej współpracy powstała seria produktów, ze sprzedaży których całkowity dochód przekazujemy Fundacji Rodzić po Ludzku. Już od 7 stycznie zapraszamy na naszą stronę by zakupić skarpetki do porodu dla kobiet i T-shirty na poród dla partnerów.

Kupując serię produktów oraz sukienkę do porodu możesz realnie wpłynąć na jakość porodu w Polsce. Również Twojego porodu

WEJDŹ na www.granatovo.com

KUP jeden z produktów

POMÓŻ rodzić po ludzku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

1 stycznia 2020

TAGI

Może Ci się spodobać